menu
logo
logo
O nás Pre investorov Media Center Kariéra Kontakt
SK EN
SK EN

O nás

IS Capital Group je slovenská investičná skupina pôsobiaca v oblasti private equity. Sústredíme sa na malé a stredné podniky na Slovensku a v Českej republike.

Našim cieľom je dlhodobý strategický rozvoj firiem v našom portfóliu tak, aby sme ich pripravili do pozície silných a zaujímavých akvizičných cieľov pre strategických investorov v ich príslušnom odvetví. Chceme byť silným a ambicióznym partnerom pre firmy v našom portfóliu. Cieľovým spoločnostiam ponúkame pridanú hodnotu, a to nie len vo forme kapitálu, ale zároveň v oblasti strategického rozvoja a podnikového riadenia.

Pre investorov

Investor center

Media center

Sme prvým investorom vo fonde SKGT

30.11.2020

Česká národní banka koncom roka zaregistrovala nový fond SKGT Fund investiční fond SICAV, ktorý spravuje česká investičná spoločnosť AVANT. IS Capital Group, ako spolutvorca myšlienky založenia tohto fondu, je zároveň aj prvým investorom s investíciou 20 miliónov eur.

X

Sme prvým investorom vo fonde SKGT

30.11.2020

Česká národní banka koncom roka zaregistrovala nový fond SKGT Fund investiční fond SICAV, ktorý spravuje česká investičná spoločnosť AVANT. IS Capital Group, ako spolutvorca myšlienky založenia tohto fondu, je zároveň aj prvým investorom s investíciou 20 miliónov eur. Fond sa zameria najmä na akvizície malých a stredných slovenských výrobných podnikov, ohrozených generačnou výmenou majiteľov.

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1881839-capital-group-investovala-do-fondu-generacnej-vymeny-20-milionov-eur

Fond generačnej výmeny získal ďalších 10 miliónov eur

22.5.2019

Známy slovenský investor Peter Bálint investoval prostredníctvom spoločnosti Infinity Capital Strategies 10 miliónov eur do fondu generačnej výmeny SKGT Fund investiční fond SICAV.

X

Fond generačnej výmeny získal ďalších 10 miliónov eur

22.5.2019

Známy slovenský investor Peter Bálint investoval prostredníctvom spoločnosti Infinity Capital Strategies 10 miliónov eur do fondu generačnej výmeny SKGT. Fund investiční fond SICAV. Pridal sa tak k skupine IS Capital Group, ktorá je spolutvorcom myšlienky založenia tohto fondu a ako prvá doň investovala 20 miliónov eur.SKGT Fund sa zameriava najmä na akvizície malých a stredných slovenských výrobných podnikov, ohrozených generačnou výmenou majiteľov. Spravuje ho najväčšia česká investičná spoločnosť pre fondy kvalifikovaných investorov AVANT Investiční společnost, a.s.„Problém s generačnou výmenou začína byť medzi slovenskými rodinnými firmami citeľný. Prvá generácia majiteľov a zakladateľov prišla do dôchodkového veku, ale často nemá firmu komu odovzdať. Prechod do ďalšej generácie nezvláda zhruba 20 - 30 percent firiem, do tretej generácie sa nedostane ani pätina z nich. Mnohým pritom hrozí úplný zánik. Z pohľadu investora je tak optimálny čas začať sa zaujímať aj o stabilný výrobný sektor flexibilných malých a stredných firiem. Investície nemusia byť len o globálnych finančných trhoch a nových technológiách, hľadáme príležitosť ako generovať alfu a extrahovať likviditnú prémiu aj v iných oblastiach,“ povedal investičný riaditeľ Infinity Capital Strategies Peter Bálint.O INFINITY CAPITALSpoločnosť Infinity Capital Strategies je súčasťou privátnej investičnej skupiny Infinity Capital Group, ktorú vedie Peter Bálint. Skupina sa zameriava na alternatívne investičné stratégie a riadenie hedžových fondov.V roku 2017 bol fond Infinity Enhanced Equity Class A nominovaný na podujatí Eurohedge Awards na cenu pre najlepší nový akciový fond a rok neskôr na Emerging Manager Awards. Tohtoročná výkonnosť na úrovni 37,5 % ho zatiaľ radí v segmente európskych Long/Short Equity fondov na prvé miesto.

Investovali sme 20 miliónov eur do fondu generačnej výmeny

22.1.2019

TLAČOVÁ SPRÁVA: Investičná skupina IS Capital Group investovala 20 miliónov eur do fondu generačnej výmeny SKGT Fund investiční fond SICAV. Ten spravuje najväčšia česká investičná spoločnosť pre fondy kvalifikovaných investorov AVANT Investiční společnost, a.s.

X

Investovali sme 20 miliónov eur do fondu generačnej výmeny

22.1.2019

TLAČOVÁ SPRÁVA: Investičná skupina IS Capital Group investovala 20 miliónov eur do fondu generačnej výmeny SKGT Fund investiční fond SICAV. Ten spravuje najväčšia česká investičná spoločnosť pre fondy kvalifikovaných investorov AVANT Investiční společnost, a.s.SKGT Fund bol koncom roka zapísaný v Českej národnej banke a IS Capital je spolutvorcom myšlienky jeho založenia. Cieľom fondu je akumulovať až 60 miliónov eur. Zameria sa najmä na akvizície malých a stredných slovenských výrobných podnikov, ohrozených generačnou výmenou majiteľov. Z malých a stredných podnikov na Slovensku je zhruba 80 percent rodinných firiem. Mnohým z nich sa nedarí zabezpečiť prechod medzi generáciami a zachovať tak prosperitu a fungovanie. Podľa analýzy Ministerstva hospodárstva SR hrozí až tretine z nich neúspešné odovzdanie riadenia. 

„Tradičné riešenie v podobe nadnárodných finančných investorov v týchto prípadoch nefunguje, pretože tieto podniky nezodpovedajú ich investičným parametrom. O niekoľko rokov tak tretina týchto firiem nemusí existovať, čo môže ohroziť celý ekosystém. My máme prostredníctvom SKGT Fondu riešenie. Chceme ohrozené firmy nadobudnúť a pomôcť im túto krízu preklenúť. Naše možnosti zahŕňajú široký záber na kapitálovej, dlhovej aj manažérskej úrovni. Po stabilizácii firiem plánujeme ich odpredaj strategickému investorovi,“ priblížil plány fondu managing partner skupiny IS Capital Group František Salamon.

Načítať viac

Kariéra

Napíšte nám.

Kontakt

IS Capital Group Slovensko

Cartlon Savoy 2A

Mostová 2, 811 02 Bratislava

+421 (02) 3810 5759

info@iscapitalgroup.com

IS Capital Group Česká republika

Rohanské nábřeží 671/15,

Karlín, 186 00 Praha 8

info@iscapitalgroup.com

mapa