Fond generačnej výmeny získal ďalších 10 miliónov eur

Známy slovenský investor Peter Bálint investoval prostredníctvom spoločnosti Infinity Capital Strategies
10 miliónov eur do fondu generačnej výmeny SKGT Fund investiční fond SICAV. Pridal sa tak k skupine IS Capital Group, ktorá je spolutvorcom myšlienky založenia tohto fondu a ako prvá doň investovala 20 miliónov eur.

SKGT Fund sa zameriava najmä na akvizície malých a stredných slovenských výrobných podnikov, ohrozených generačnou výmenou majiteľov. Spravuje ho najväčšia česká investičná spoločnosť pre fondy kvalifikovaných investorov AVANT Investiční společnost, a.s.

„Problém s generačnou výmenou začína byť medzi slovenskými rodinnými firmami citeľný. Prvá generácia majiteľov a zakladateľov prišla do dôchodkového veku, ale často nemá firmu komu odovzdať. Prechod do ďalšej generácie nezvláda zhruba 20 – 30 percent firiem, do tretej generácie sa nedostane ani pätina z nich. Mnohým pritom hrozí úplný zánik. Z pohľadu investora je tak optimálny čas začať sa zaujímať aj o stabilný výrobný sektor flexibilných malých a stredných firiem. Investície nemusia byť len o globálnych finančných trhoch a nových technológiách, hľadáme príležitosť ako generovať alfu a extrahovať likviditnú prémiu aj v iných oblastiach,“ povedal investičný riaditeľ Infinity Capital Strategies Peter Bálint.

O INFINITY CAPITAL
Spoločnosť Infinity Capital Strategies je súčasťou privátnej investičnej skupiny Infinity Capital Group, ktorú vedie Peter Bálint. Skupina sa zameriava na alternatívne investičné stratégie a riadenie hedžových fondov.

V roku 2017 bol fond Infinity Enhanced Equity Class A nominovaný na podujatí Eurohedge Awards na cenu pre najlepší nový akciový fond a rok neskôr na Emerging Manager Awards. Tohtoročná výkonnosť na úrovni 37,5 % ho zatiaľ radí v segmente európskych Long/Short Equity fondov na prvé miesto.