IS Capital Group

IS Capital Group pôsobí ako finančný investor v oblasti private equity. Zameriavame sa na investície v rozsahu od jedného po desať miliónov eur s preferovanou angažovanosťou v investičných projektoch do 5 rokov.

Kladieme dôraz na rozvoj a podporu hodnôt a princípov, ktoré sú základom našej obchodnej filozofie: podnikavosť, finančná disciplína a rastový potenciál. Pri investovaní využíva IS Capital Group aktívny prístup k manažmentu svojich projektov, tzv. „hands-on” prístup.

Našou filozofiou je vyhľadávať obchodné príležitosti aj tam, kde ich ostatní prehliadajú alebo ich považujú za príliš rizikové. Našim cieľom je dosahovať vysoké návratnosti investícií vďaka zodpovednému a rozhodnému prístupu k realizácii investičných projektov.

Kariéra

Hľadáme šikovných ľudí so schopnosťou identifikovať a zrealizovať zaujímavé investičné príležitosti.

V súčasnosti nemáme otvorené žiadne pozície.